Tarieven

Mr. K. Kok behandelt een zaak op betalende basis of op basis van een toevoeging (pro deo). In het eerste gesprek, dat altijd kostenloos is, wordt besproken of een zaak behandeld kan worden op pro deo basis, dan wel op betalende basis. Er kan gewerkt worden met een uurtarief of met een vaste prijsafspraak.